Przeczytaj uwa偶nie niniejsze warunki przed skorzystaniem z

Przeczytaj uwa偶nie niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszych us艂ug.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

INTERPRETACJA
S艂owa, kt贸rych pierwsza litera jest pisana wielk膮 liter膮, maj膮 znaczenie okre艣lone w nast臋puj膮cych warunkach. Poni偶sze definicje maj膮 to samo znaczenie niezale偶nie od tego, czy wyst臋puj膮 w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

1. Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu;

2. Konsument 鈥 zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

3.聽 Przedsi臋biorca o prawach konsumenta 鈥 osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra posiada cz臋艣膰 praw konsumenta zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego;

4.聽 Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.聽 Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu internetowego Sellok;

6.聽 Sklep internetowy (Sklep) 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.sellok.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci sk艂ada膰 Zam贸wienia;

7.聽 Towar 鈥 produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzeda偶y 鈥 Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sellok.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9.聽 Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10.聽 Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11.聽 Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

12.聽U偶ytkownik – osoba uzyskuj膮ca dost臋p do Us艂ugi lub korzystaj膮c膮 z niej, firm臋 lub inny podmiot prawny, w imieniu kt贸rego taka osoba uzyskuje dost臋p lub korzysta z Us艂ugi, stosownie do przypadku.

Kraj dotyczy: Europa

Sp贸艂ka (okre艣lana w niniejszej Umowie jako 鈥濬irma鈥, 鈥濵y鈥, 鈥濶as鈥 lub 鈥濶asz鈥) oznacza sp贸艂k臋 Sellok.

Warunki (zwane r贸wnie偶 鈥濿arunkami鈥) oznaczaj膮 niniejsze Warunki, kt贸re stanowi膮 ca艂o艣膰 umowy mi臋dzy Tob膮 a Firm膮 w zakresie korzystania z Us艂ugi.

Us艂uga medi贸w spo艂eczno艣ciowych strony trzeciej oznacza wszelkie us艂ugi lub tre艣ci (w tym dane, informacje, produkty lub us艂ugi) dostarczane przez stron臋 trzeci膮, kt贸re mog膮 by膰 wy艣wietlane, do艂膮czane lub udost臋pniane za po艣rednictwem Us艂ugi.

POTWIERDZENIE

Oto Warunki reguluj膮ce korzystanie z tej Us艂ugi oraz umowa, kt贸ra obowi膮zuje mi臋dzy Tob膮 a Firm膮. Niniejsze Warunki okre艣laj膮 prawa i obowi膮zki wszystkich u偶ytkownik贸w w zakresie korzystania z Us艂ugi.

Tw贸j dost臋p do Us艂ugi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacj膮 i przestrzeganiem niniejszych Warunk贸w. Niniejsze Warunki maj膮 zastosowanie do wszystkich odwiedzaj膮cych, u偶ytkownik贸w i innych os贸b, kt贸re uzyskuj膮 dost臋p do Us艂ugi lub z niej korzystaj膮.

Uzyskuj膮c dost臋p do Us艂ugi lub korzystaj膮c z niej, zgadzasz si臋 na przestrzeganie niniejszych Warunk贸w. Je艣li nie zgadzasz si臋 z jak膮kolwiek cz臋艣ci膮 niniejszych Warunk贸w, nie mo偶esz uzyska膰 dost臋pu do Us艂ugi.

O艣wiadczasz, 偶e masz uko艅czone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia na korzystanie z Us艂ugi.

Tw贸j dost臋p do Us艂ugi i korzystanie z niej jest r贸wnie偶 uwarunkowane akceptacj膮 i przestrzeganiem Polityki prywatno艣ci Sp贸艂ki. Nasza Polityka prywatno艣ci opisuje nasze zasady i procedury dotycz膮ce gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Ci臋 o Twoich prawach do prywatno艣ci oraz o tym, jak prawo Ci臋 chroni. Przeczytaj uwa偶nie nasz膮 Polityk臋 prywatno艣ci przed skorzystaniem z naszych us艂ug.

INFORMACJE O DOSTAWIE

Obecnie realizujemy dostawy do lokalizacji w Polsce (dostawy poza te obszary prosimy kierowa膰 na adres e-mail sellok.sale@gmail.com)

Produkty zostan膮 dostarczone dopiero po potwierdzeniu zam贸wienia (nasi operatorzy skontaktuj膮 si臋 z Tob膮)

REKLAMACJE DOTYCZ膭CE TOWAR脫W

Sellok.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsi臋biorc膮 o prawach Konsumenta z tytu艂u r臋kojmi za wady w zakresie okre艣lonym w Kodeksie Cywilnym, w szczeg贸lno艣ci w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres info@sellok.pl聽zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powy偶szym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnion膮.

Sellok.pl nie jest producentem wszystkich towar贸w. Producent ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je艣li dokument gwarancyjny przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Klient mo偶e zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w karcie gwarancyjnej.

REKLAMACJE W ZAKRESIE 艢WIADCZENIA US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭

Sellok.plpodejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klient贸w.

Klient zobowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 Sellok.pl o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawid艂owo艣ci zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu Klient mo偶e zg艂asza膰 pisemnie na adres: Sellok.pl lub聽mailowo pod adres聽sellok.sale@gmail.com.

聽W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sellok.pl zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powy偶szym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnion膮.

TERMIN REALIZACI聽

Zam贸wienia realizowane s膮 w ci膮gu 3 dni roboczych.

Czas realizacji zam贸wienia jest to czas od zaksi臋gowania wp艂aty do momentu wydania paczki kurierowi.

聽Czas dostawy zam贸wienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej pr贸by dor臋czenia paczki na wskazany przez klienta adres lub do wybranego przez klienta paczkomatu.

W przypadku, gdy realizacja zam贸wienia nie jest mo偶liwa w czasie wskazanym聽 klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

ODST膭PIENIE聽

Wy艂膮cznie Klientowi b臋d膮cemu jednocze艣nie Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 o prawach Konsumenta przys艂uguje 14 dniowy termin do odst膮pienia od umowy. Konsument lub Przedsi臋biorc膮 o prawach Konsumenta ma prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas聽Sellok.pl,聽聽sellok.sale@gmail.com o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie internetowej sellok.pl Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku (na przyk艂ad poczt膮 elektroniczn膮).

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Zwracane rzeczy prosimy odsy艂a膰 na adres Konopnica 145c 21-030 Lublin聽.聽Zwroty przesy艂ane pod inny adres nie b臋d膮 rozpatrywane.

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku ze zwrotem p艂atno艣ci.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej/ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz lub rzeczy niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo paczk臋 przed up艂ywem terminu 14 dni.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Nasza us艂uga mo偶e zawiera膰 艂膮cza do witryn internetowych lub us艂ug stron trzecich, kt贸re nie s膮 w艂asno艣ci膮 Sp贸艂ki ani nie s膮 przez ni膮 kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje 偶adnej odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰, polityk臋 prywatno艣ci lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub us艂ug stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz si臋, 偶e Firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci, bezpo艣rednio lub po艣rednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w zwi膮zku z korzystaniem lub poleganiem na takich tre艣ciach, towarach lub us艂ugach dost臋pnych na lub za po艣rednictwem takich witryn internetowych lub us艂ug.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie si臋 z warunkami i polityk膮 prywatno艣ci wszelkich witryn internetowych lub us艂ug stron trzecich, kt贸re odwiedzasz.

ZAKO艃CZENIE
Mo偶emy natychmiast przerwa膰 lub zawiesi膰 Tw贸j dost臋p, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialno艣ci, z dowolnego powodu, w tym bez ogranicze艅, je艣li naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwi膮zaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Us艂ugi natychmiast wyga艣nie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI
Niezale偶nie od jakichkolwiek szk贸d, kt贸re mo偶esz ponie艣膰, ca艂a odpowiedzialno艣膰 Firmy i kt贸regokolwiek z jej dostawc贸w na podstawie kt贸regokolwiek z postanowie艅 niniejszych Warunk贸w oraz wy艂膮czne zado艣膰uczynienie dla Ciebie za wszystkie powy偶sze b臋dzie ograniczone do kwoty faktycznie zap艂aconej przez Ciebie za po艣rednictwem Us艂ugi lub je艣li nie kupili niczego za po艣rednictwem Us艂ugi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce prawo, w 偶adnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie b臋d膮 odpowiedzialni za jakiekolwiek szczeg贸lne, przypadkowe, po艣rednie lub wt贸rne szkody (w tym mi臋dzy innymi za utrat臋 zysk贸w, utrat臋 danych lub inne informacje, dotycz膮ce przerw w dzia艂alno艣ci, obra偶e艅 cia艂a, wynikaj膮cej z tego utraty prywatno艣ci

lub w jakikolwiek spos贸b zwi膮zany z korzystaniem lub niemo偶no艣ci膮 korzystania z Us艂ugi, oprogramowania i / lub sprz臋tu strony trzeciej u偶ywanego z Us艂ug膮 lub w inny spos贸b w zwi膮zku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunk贸w), nawet je艣li Firma lub ka偶dy dostawca zosta艂 poinformowany o mo偶liwo艣ci wyst膮pienia takich szk贸d, a nawet je艣li 艣rodek zaradczy nie spe艂nia swojego podstawowego celu.

Niekt贸re stany nie zezwalaj膮 na wy艂膮czenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialno艣ci za szkody przypadkowe lub wt贸rne, co oznacza, 偶e niekt贸re z powy偶szych ogranicze艅 mog膮 nie mie膰 zastosowania. W tych stanach odpowiedzialno艣膰 ka偶dej ze stron b臋dzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

ZASTRZE呕ENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI 鈥濼AK JAK JEST鈥 I 鈥濲AK DOST臉PNE鈥
Us艂uga jest 艣wiadczona na zasadzie 鈥濼AK JAK JEST鈥 i 鈥濿 MIAR臉 DOST臉PNO艢CI鈥 oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce prawo, Sp贸艂ka, we w艂asnym imieniu i w imieniu swoich Podmiot贸w Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawc贸w i us艂ugodawc贸w, wyra藕nie zrzeka si臋 wszelkich gwarancji, wyra藕nych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Us艂uga, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatno艣ci handlowej, przydatno艣ci do okre艣lonego celu, tytu艂u prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, kt贸re mog膮 wynika膰 z transakcji, przebiegu dzia艂ania, u偶ytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczaj膮c si臋 do powy偶szego, Firma nie zapewnia 偶adnych gwarancji ani zobowi膮za艅 i nie sk艂ada 偶adnych o艣wiadcze艅, 偶e Us艂uga spe艂ni Twoje wymagania, osi膮gnie zamierzone rezultaty, b臋dzie kompatybilna lub b臋dzie dzia艂a膰 z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub us艂ugami, dzia艂a膰 bez przerwy, spe艂nia膰 wszelkie standardy wydajno艣ci lub niezawodno艣ci, by膰 wolne od b艂臋d贸w lub 偶e wszelkie b艂臋dy lub usterki mog膮 lub b臋d膮 poprawione.

Nie ograniczaj膮c powy偶szego, ani Firma, ani 偶aden z jej dostawc贸w nie sk艂ada 偶adnych o艣wiadcze艅 ani gwarancji, wyra藕nych lub dorozumianych: (i) co do dzia艂ania lub dost臋pno艣ci Us艂ugi lub informacji, tre艣ci i materia艂贸w lub produkt贸w zawarte w nim; (ii) 偶e Us艂uga b臋dzie dzia艂a膰 nieprzerwanie lub bez b艂臋d贸w; (iii) co do dok艂adno艣ci, rzetelno艣ci lub aktualno艣ci jakichkolwiek informacji lub tre艣ci dostarczanych za po艣rednictwem Us艂ugi; lub (iv) 偶e Us艂uga, jej serwery, zawarto艣膰 lub wiadomo艣ci e-mail wysy艂ane przez Firm臋 lub w jej imieniu s膮 wolne od wirus贸w, skrypt贸w, koni troja艅skich, robak贸w, z艂o艣liwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych sk艂adnik贸w.

Niekt贸re jurysdykcje nie zezwalaj膮 na wy艂膮czenie pewnych rodzaj贸w gwarancji lub ogranicze艅 obowi膮zuj膮cych ustawowych praw konsumenta, wi臋c niekt贸re lub wszystkie z powy偶szych wy艂膮cze艅 i ogranicze艅 mog膮 nie dotyczy膰 Ciebie. Jednak w takim przypadku wy艂膮czenia i ograniczenia okre艣lone w niniejszej sekcji b臋d膮 stosowane w najszerszym zakresie mo偶liwym do wyegzekwowania na mocy obowi膮zuj膮cego prawa.

PRAWO RZ膭DOWE
Niniejsze Warunki i korzystanie z Us艂ugi podlegaj膮 prawu danego kraju, z wy艂膮czeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji mo偶e r贸wnie偶 podlega膰 innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub mi臋dzynarodowym.

ROZSTRZYGANIE SPOR脫W
Je艣li masz jakiekolwiek obawy lub spory dotycz膮ce Us艂ugi, zgadzasz si臋 najpierw spr贸bowa膰 rozwi膮za膰 sp贸r nieformalnie, kontaktuj膮c si臋 z Firm膮.

ROZDZIELNO艢膯
Je艣li kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszych Warunk贸w zostanie uznane za niewykonalne lub niewa偶ne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osi膮gn膮膰 cele takiego postanowienia w najwi臋kszym mo偶liwym zakresie zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, a pozosta艂e postanowienia pozostan膮 w pe艂nej mocy.

ZRZECZENIE SI臉
Z wyj膮tkiem przypadk贸w przewidzianych w niniejszych Warunkach, niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowi膮zania wynikaj膮cego z niniejszych Warunk贸w nie wp艂ynie na zdolno艣膰 strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek p贸藕niejszym czasie, ani zrzeczenie si臋 naruszenia nie b臋dzie stanowi膰 zrzeczenia si臋 wszelkich p贸藕niejszych narusze艅.

T艁UMACZENIA USTNE
Niniejsze Warunki mog艂y zosta膰 przet艂umaczone, je艣li udost臋pnili艣my je Tobie w naszej us艂udze. Zgadzasz si臋, 偶e oryginalny tekst w j臋zyku polskim b臋dzie rozstrzygaj膮cy w przypadku sporu.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNK脫W
Zastrzegamy sobie prawo, wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania, do modyfikowania lub zast臋powania niniejszych Warunk贸w w dowolnym momencie. Je艣li zmiana jest istotna Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby powiadomi膰 o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wej艣ciem w 偶ycie nowych warunk贸w. To, co stanowi istotn膮 zmian臋, zostanie ustalone wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania.

Kontynuuj膮c dost臋p do naszej Us艂ugi lub korzystanie z niej po wej艣ciu w 偶ycie tych zmian, zgadzasz si臋 na przestrzeganie zmienionych warunk贸w. Je艣li nie zgadzasz si臋 z nowymi warunkami, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, zaprzesta艅 korzystania z witryny i Us艂ugi.

SKONTAKTUJ SI臉 Z NAMI
Je艣li masz jakiekolwiek pytania dotycz膮ce niniejszych Warunk贸w, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami:

Mailowo: sellok.sale@gmail.com